Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandforsyningsplan Handlinger
| |
Mål
Handlinger
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Vandforbruget skal mindskes

 • Gladsaxe Kommune gennemfører vandsparekampagner for borgere og virksomheder
 • Nordvand undersøger muligheden for genbrug af filterskyllevand på vandværker
 • Gladsaxe Kommune og Nordvand undersøger muligheder og problemer ved at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask

Mindre spild i ledningsnettet

 • Nordvand arbejder med opsporingen af spild i ledningsnettet og udarbejder kampagner, der opfordrer borgerne til at hjælpe med at finde vandbrud
 • Nordvand udskifter alle støbejerns- og eternitledninger inden 2040
 • Nordvand opdeler ledningsnettet i områder for at gøre det nemmere at lokalisere brud

Større andel af indvinding inden for kommunegrænsen

 • Den nuværende forsyningsstruktur fastholdes og Nordvand udarbejder og følger en indvindingsstrategi så egenindvinding overstiger 50 %
 • Nordvand renoverer Bagsværd Vandværk og etablerer kulfilter for at kunne øge Nordvands indvinding i Gladsaxe Kommune

Skaffe mere rent drikkevand

 • Nordvand vurderer behov for og opsøger nye indvindingsmuligheder i Gladsaxe Kommune
 • Gladsaxe Kommune opfordrer borgerne til at nedsive regnvand på egen grund
 • Gladsaxe Kommune nedsiver regnvand på kommunens arealer i det omfang, det er muligt