Anden planlægning


Her kan du læse om vandhandleplanens forhold til kommuneplan og sektor- og temaplaner.

I Gladsaxe Kommune findes der ikke Natura 2000 områder. Dog grænser et Natura 2000 område i Furesø Kommune op til Gladsaxe Kommune. Det er område nr. 139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Da der ikke inden for kommunegrænsen er Natura 2000 områder, er der i denne plan ikke redegjort for vandhandleplanens forhold hertil.