Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Anden planlægning Kommuneplan
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Kommuneplan
Sektor- og temaplaner
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kommuneplan


Kommuneplanen er en samlet rammeplan for arealanvendelsen og indeholder oplysninger om de tiltag, som kommunen ønsker at foretage i planperioden. Kommuneplanen er underlagt statslig planlægning for eksempel vandplaner og Natura 2000-planer og herunder også kommunens egen vandhandleplan.

Kommuneplanen skal dels indeholde en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinier for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen skal være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i kommunen. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplaner bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område.

Af relevans for aktiviteter i regi af vandhandleplanen har Kommuneplan 2013 en række forskellige retningslinjer om Natur og Fritid, herunder Den grønne struktur og Anvendelse af søer og vandløb. 

Relevante link

Kommuneplan 2013