Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Statens krav Søer
| |
Om planen
Statens krav
Vandløb
Søer
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Søer


Det fremgår af vandplanen for Øresund, at de skal ske en indsats for miljøfarlige stoffer i Bagsværd Sø.

I første planperiode er indsatsen koncentreret omkring regulering af udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer. Udledninger fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak skal reguleres med henblik på at opfylde kvalitetskravene. Eksisterende tilladelser til udledning og tilslutning til offentlig kloak skal om nødvendigt revideres. Hvor der mangler viden om punktkilder skal disse identificeres og kortlægges.

Det er vanddistriktsmyndigheden som skal kortlægge kilder til stoftilførsel og kvantificere samlet omfang af tilførsler med fordeling på punktkilder og diffuse kilder.