Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan Anden planlægning Kommuneplan
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kommuneplan


Kommuneplanen er en samlet rammeplan for arealanvendelsen og indeholder oplysninger om de tiltag, som kommunen ønsker at foretage i planperioden. Kommuneplanen er underlagt statslig planlægning for eksempel: vandplaner og Natura 2000-planer og herunder også kommunens egen vandhandleplan.

Kommuneplanen skal dels indeholde en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinier for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen skal være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i kommunen. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplaner bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område.

Som en del af Kommuneplan 2013 foretages der ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. I første kvartal af 2012 sendte Gladsaxe Kommune Planstrategi 2012 i høring. Planstrategien fastlægger de overordnede visioner og strategiske valg for den kommende kommuneplanperiode.

 

Andre relevante link

Planstrategi 2012 - Gladsaxe i vækst