Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan Kommunens handlinger Grundvand
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Grundvand


Indsatsen overfor drikkevandet i de grundvandsforekomster, hvor der er ringe kemisk tilstand og dermed overskridelse af tærskelværdier for et eller flere stoffer, varetages af de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Gladsaxe Kommune har valgt at beskrive handlingen omkring indsatsplanlægningen i vandhandleplanen med den begrundelse, at vandplanerne redegør for, at grundvandets kvalitative tilstand varetages af de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning

Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunerne udarbejde indsatsplaner, som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand (bekendtgørelse om indsatsplaner). Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning - som en grundlæggende foranstaltning, og indsatsplanen er medtaget under baseline 2015. Baseline 2015 er den fremskrevne påvirkning i år 2015, når man inddrager effekten af planlagte aktiviteter, herunder effekten af allerede besluttede tiltag til reduktion af påvirkningen.

Udarbejdelse af indsatsplaner for område 2bc: Mølleåen og Bagsværd

Indsatsplanlægningen baseres på Naturstyrelsens grundvandskortlægning. Alle kildepladser, som er beliggende i Gladsaxe Kommune, ligger inden for kortlægningsområdet 2bc: Mølleåen og Bagsværd, se kort her på siden. Naturstyrelsen overleverer deres kortlægningsarbejde i form af en rederørelsesrapport for dette område i 2012.

For Københavns Energis kildeplads XIII og XIV udarbejdede selskabet selv indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som blev godkendt i Gladsaxe Kommunes Byråd 12.03.2008. Denne plan skal revideres ultimo 2012.

I løbet af planperioden 2012-1015 skal Byrådet godkende tre nye indsatsplaner for henholdsvis Nordvands to kildepladser for Bagsværd og Søborg vandværker og en samlet for Københavns Energis kildeplads XIII og XIV. Inden den politiske behandling skal indsatsplanerne godkendes i kommunens koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Udkastet til planerne skal i offentlig høring i 12 uger.

I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse vurderes behovet for udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).